Tjenester

Transformatorer

Transformatorer

PowerTest utfører følgende tester for transformatorer / gjennomføringer / lastkobler:

 • Omsetning
 • Viklingsresistans + lastkobleranalyse
 • Isolasjonsmotstand
 • SFRA (Sweep Frequency Response Analysis)
 • Power Factor(PF) / Tan δ

PowerTest utfører SAT.

PowerTest representerer: (Se Produkter)

 • VAISALA, Finland - DGA overvåkning av transformatorer.
 • FISO, Canada - fiberoptisk hotspotovervåkning i transformatorer.
SF6-anlegg (GIS)

SF6-anlegg (GIS)

PowerTest utfører online tilstandskontroll på GIS, alle spenningsnivå.

Vi benytter Akustisk/UHF - baserte metoder, som gjør mulig å teste GIS både med / uten pre-installerte UHF -antenner.

Akustisk testing kan avdekke og eksakt lokalisere partielle utladninger, bevegelige partikler og mekaniske vibrasjoner.

UHF - testing avdekker partielle utladninger.

Vanlige teststrategier er:

 • Etter montasje, revisjon/åpning.
 • Forut for 20-25 års revisjoner for å avdekke unormaliteter som kan undersøkes ved revisjon.
 • Forut for stikkprøverevisjoner for evt å åpne «riktig(e)» gassrom.
 • Hvert 5-8. år avhengig av kritikalitet og alder.

PowerTest representerer:

 • Vaisala Finland – Gassovervåkning - SF6 anlegg.
 • VOGL Electronic, Tyskland – fiberbasert lysbue/PD overvåkning av GIS anlegg.
Apparatanlegg

Apparatanlegg

PowerTest utfører tilstandskontroll på konvensjonelle koblingsanlegg ved å detektere og lokalisere pågående partiell utladningsaktivitet (PD) i anleggene.

Tilstandskontrollen utføres under normal drift og benytter både Akustikk/UHF baserte metoder.

Tilstandskontroll kan utføres på alle spenningsnivå og er en svært effektiv metode for å avdekke potensielle alvorlige hendelser med komponenter som:

 • Kabelmuffer
 • Måletransformatorer
 • Avledere
 • Effekt/Skillebrytere
 • Gjennomføringer
 • Kondensatorbatterier

Typiske defekter som avdekkes kan  være :

 • Løse/oksyderte klemmer/tilkoblinger/ledninger både på spenningssatte deler og i jordsystemet.
 • Defekt / Degradert isolasjon
 • Fuktighetsinntrengning
 • Krypstrømsaktivitet

Sjekk av en transformatorstasjon tar få minutter.

Vi tilbyr instrumenter, opplæring og nær / fjernsupport for de som foretrekke å utføre dette i egen regi.

Høyspenningskabel

Høyspenningskabel

 • PowerTest utfører online testing av alle typer høyspenningskabler og spenningsnivå.
 • Ved å benytte driftsspenningen unngås utkobling og potensiell risk for å slukke evt pågående PD-aktivitet i kabelen.
 • Kabellengder opp til 4 km kan testes fra en ende. (totalt maks 8 km).
 • Testing utføres på alle faser samtidig og tar ca 15 minutter per kabelsett.
 • Online testing forutsetter tilgang til jordskjerm under drift.
 • Det benyttes retningsbestemte HFCT(høyfrekvente strømtrafoer), slik at også tilhørende apparater testes samtidig.
 • Metoden kan tilbys som permanent overvåkning.
 • PowerTest tilbyr VLF testing av kabler på de laveste spenningsnivåene (< 36 kV)
Motor / Generator

Motor / Generator

 • PowerTest utfører tilstandskontroll på roterende maskiner ved bruk av EMI (Elektro Magnetisk Interferens) inspeksjon.
 • EMI-analyse kan utføres uten koblingskondensatorer og muliggjør inspeksjon av de fleste maskiner, uten forberedelser/ demontering av kapslinger eller utkoblinger.    
 • EMI-analyse kan også utføres på preinstallerte koblingskondensatorer.  
 • En EMI-analyse detekterer defekter i stator, såvel som i rotor/magnetiseringssystemet, samt utladningsaktivitet i termineringer.
 • EMI-analyse utføres med portabelt utstyr og tar ca 30 min per maskin.
 • PowerTest utfører konvensjonell PD test (IEC 60270) samt Tanδ / PowerFactor test på maskiner, med koblingskondensatorer.
Overspenningsavledere

Overspenningsavledere

 • PowerTest utfører testing av overspenningsavledere i normal drift.
 • Resistiv lekkstrømsanalyse med 3. harmonisk kompensasjon, som er vår metode, anbefales av IEC (IEC60099-5 – under betegnelsen - B2).
 • Metoden måler den resistive lekkstrømmen gjennom avlederen, som endres med endringer/svekkelser i blokkmaterialets egenskaper. Større økning i denne strømmen vil kunne påvirke avlederens evne til å håndtere overspenninger.
 • Partiell utladningsaktivitet (PD) i avledere, som følge av fukt/korrosjon, kan påvises ved UHF test, dette også uten driftsavbrudd.
 • Testing av et sett avledere, med begge metoder, tar få minutter.
 • Avledere må være montert på isolatorer og være tilknyttet separat jordleder, for å kunne testes.

powerTest aS

 • Adresse : Neptunveien 32 B, 7036 Trondheim
 • Org nr: 920 659 616
 • Mob: 911 12 542