Samarbeidspartnere

VAISALA

 • VAISALA  er et 85-årig, verdensledende selskap innen utvikling og produksjon av sensorikk/måling for krevende bransjer og miljø.  
 • Selskapet omsetter årlig for ca 4 mrd kr og har 1900 ansatte hvorav over 400 ansatte er engasjert i FoU.
 • Vaisala tilbyr bl a unike og patenterte løsninger for gassovervåkning i krafttransformatorer.
 • Selskapet er også verdensledende innen fuktighet / duggpunktsmåling
 • VAISALA er særlig kjent for å levere løsninger med høy målenøyaktighet / repetérbarhet, lang og vedlikeholdsfri levetid og enkel installasjon.
 • Selskapet er lokalisert i Finland, hvor all produksjon foregår.

FISO

  • FISO er et ledende selskap innen utvikling og produksjon av fiberoptisk sensorikk for bransjer som energi, medisin, prosesskontroll og i forskningsøyemed.
  • Selskapet leverer årlig ca 300 000 sensorer.  
  • FISO er allerede vel etablert i norske transformatorer med sine fiberoptiske løsninger for hotspot/temperaturovervåkning.  
  • FISO benytter standardisert 62,5 µm fiber, som gir større fleksibilitet og mindre risiko for skader under sammenstilling av transformator.

  Selskapet er lokalisert i Canada.

  Ampacimon

  • Ampacimon tilbyr  unike og patenterte løsninger for testing og overvåkning av høyspenningskabler, transformatorer og GIS.
  • Selskapets løsninger kan benyttes på både MV/HV anlegg.
  • Ampacimon tilbyr avanserte og patenterte løsninger for dynamisk lastutnyttelse (DLR) for kraftledninger, alle spenningsnivå. (10 - 420 kV).
  • Selskapet har installert over 500 DLR-sensorer på mer enn 80 kraftledninger i 15 land.
  • Mer enn 10 års vellykket felterfaring fra anlegg både sør og nord for ekvator, har gitt vesentlig driftserfaring.

  Selskapet er lokalisert i Belgia/Spania.

  VOGL Electronic

  Vogl tilbyr avanserte fiberoptiske løsninger for overvåkning av lysbue / partiell utladningsaktivitet i GIS anlegg.

  Selskapet er lokalisert i Tyskland.

  sensornet

   

  • Sensornet tilbyr verdens mest avanserte fiberoptiske løsninger for overvåkning av bl a temperatur og trykk som gjør mulig å etablere effektiv overvåkning av kabeltemperaturer / hotspots og rørlekkasjer.
  • Selskapet er nå en del av FISO
  • Sensornet er lokalisert i England og ble etablert i 1998.

  powerTest aS

  • Adresse : Neptunveien 32 B, 7036 Trondheim
  • Org nr: 920 659 616
  • Mob: 911 12 542